Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden

Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden 2017-06-06T09:03:46+00:00

jorchr_-_alnarps_slottFORUM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING (FALF) INBJUDER TILL ARBETSLIVSKONFERENS

Ladda ner inbjudan (pdf)

Ladda ner program och abstracts

Den nationella arbetslivskonferensen, som är den tionde i ordningen, arrangeras av Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM) och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp / Lomma under temat:

Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden

Det övergripande syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där aktuell arbetslivsforskning kan presenteras och diskuteras utifrån olika utgångspunkter och perspektiv. Konferensen har därför en bred ingång och välkomnar presentationer med utgångspunkt tagen i skilda perspektiv och vetenskapliga discipliner. Genom att formulera konferensen på temat ”utmaningar i staden och på landsbygden ” vill vi erbjuda forskarsamhället i en bred mening en möjlighet att att inkludera alla former av arbetsplatser i hela vårt land (från glesbygdens ensamarbete i skogen till storstadens kontorslandskap). Vi hoppas att konferensen ska medverka till att utveckla och bygga forskningskonstellationer såväl mellan olika discipliner som mellan olika forskningsmiljöer och forskargrupper i hela Sverige.

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer. Vi accepterar såväl presentationer av pågående forskning som presentationer av slutförda forskningsprojekt. Det kommer att vara möjligt att göra presentationer i workshops, seminarie- och posterform. Välkomna att föreslå alternativa presentationsformer. Det viktiga är att vi lyfter fram frågor och resultat i en gemensam diskussion!

Viktiga datum

  • 27 FEBRUARI: Sista dag för att skicka in bidrag. Besked om vilka bidrag som accepterats kommer 7 april
  • 7 maj: Sista dag för tidig registrering. Tidig registrering och betalning är ett villkor för presenterande
    deltagare
  • 3 juni: Sista dag för registrering och betalning av konferensavgift
  • 24 MAJ: Sista dag för att skicka in full paper och extended abstract
  • 13-15 JUNI: Konferens

www.falf2017.se