Arbetsmarknad & Arbetslivs FALF-nummer

Arbetsmarknad & Arbetslivs FALF-nummer 2017-02-14T18:26:28+00:00

I likhet med tidigare år planeras ett nummer eller en del av ett nummer med artiklar från FALF-konferensen. Denna gång tänkte vi prova ett nytt grepp där ni som är ansvariga för ett stream eller en workshop redan nu kan kontakta oss redaktörer och komma in med ett förslag på ett tema. Med utgångspunkt i förslagen väljer vi ett eller två teman som får ingå i numret. Vi ber sedan er som ansvarar för de utvalda temana att gå ut med en inbjudan till deltagarna att presentera manus som senare kan skickas för bedömning till tidskriften.

De färdiga manusen skickas senast 2017-09-01 till Arbetsmarknad & Arbetsliv a&a@kau.se. För att manus ska bedömas ska det vara skrivet enligt tidskriftens författarinstruktioner:

http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv/forfattarinstruktioner

Hälsningar

Ann Bergman & Birgitta Eriksson redaktörer för Arbetsmarknad & Arbetsliv