Call for abstracts

Call for abstracts 2017-03-18T07:54:17+00:00

OBS! 

Abstract på ca 350-500 ord måste vara inskickade via konferensens hemsida före den 27 februari 2017. Därefter kommer konferensledningen tillsammans med konferensens vetenskapliga råd att diskutera de abstracts som lämnats in för att senast 22 mars meddela beslut om abstracts har accepterats eller inte. De författare med abstracts som accepterats kommer erbjudas möjligheten att lämna in antingen ett short paper/extended abstract på ca 5 sidor eller ett full paper på ca 15 sidor (6000 ord).

Här på konferensens hemsida, www.falf2017.se, kommer att finnas instruktioner för hur abstracts och därefter short och full papers ska skickas in (är under arbete).

Kontakta organisationskommittén för frågor: falf2017@falf.se