Konferensämnen

Konferensämnen 2016-12-23T11:12:21+00:00

Konferensen har ambitionen att vara bred och välkomnande. Konferensledningen har föreslagit nedanstående ämnen. Det hindrar inte att man identifierar andra angelägna områden och föreslår ytterligare ämnen.

Förslag på ämnen:

 • Arbetslivet i glesbygd, landsbygd och städer
 • Gröna miljöers betydelse för hälsan i arbetslivet – möjligheter och hinder
 • Arbete, familj och fritid – påverkan på hälsa och välbefinnande
 • Stress och psykosociala faktorer
 • Distansarbete och pendling
 • Belastningsergonomi och teknikutvecklingen
 • Personskador och personskadeprevention
 • Ålders- och könsperspektiv på arbetslivet
 • Digitalisering på gott och ont
 • Arbetslivet för och med utländsk arbetskraft/nyanlända, migranter m.fl.
 • Arbetsmiljöfrågorna i ett företagsledningsperspektiv
 • Nya & gamla yrken och yrkesroller på arbetsmarknaden
 • Små- och medelstora företags arbetsmiljö- och organisationsarbete
 • Arbetsmarknadens parter, myndigheter och organisationer – roller och betydelse i dagens arbetsliv