Kontakt

Kontakt 2016-12-03T10:15:10+00:00

Organisationskommité

Peter Lundqvist
Professor/ Verksamhetsledare, Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM) och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
Telefon: 040-41 54 95, 0707-29 61 15
E-post: peter.lundqvist@slu.se

Christina Lunner Kolstrup
Docent, Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
Telefon: 040-415494, 0737-361427
E-post: christina.kolstrup@slu.se

Eva Göransson
Skyddsingenjör, Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
Telefon: 040-415071
E-post: eva.goransson@slu.se

Marianne Persson
Kommunikatör, Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM) och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
Telefon: 0730-61 65 04
E-post: marianne.persson@slu.se