Program

Program 2017-05-04T09:45:54+00:00

Uppdaterat Program 170504 (reservation för ändringar)

Tisdagen den 13 Juni

15.00 Buss, Malmö – Alnarp

15.00 Registrering öppnar

16.30 Alnarps Rehabträdgård: Mingelbuffé och presentation av verksamheten

Rehabilitering, Forskning och Utbildning (Professor Patrik Grahn, Forskare Anna Maria Palsdottir & Sjukgymnast Lillian Lavesson, SLU Alnarp)

19.00 Buss, Alnarp – Malmö

 

Onsdagen den 14 Juni

07.45 Buss, Malmö – Alnarp

08.00 Registrering & kaffe

08.45 Officiell öppning av FALF2017 (FALF-ordförande Calle Rosengren, Dekanus Håkan Schroeder & Prefekt Christina Lunner Kolstrup, SLU Alnarp).

09.00 Dödsolyckor i arbetslivet på landet och i staden. Key-note speaker Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus

09.45 Fika

10.15 Parallella sessioner 1 – 4

12.00 Lunch

13.00 Könade gränsdragningar på handelns arbetsplatser. Kristina Johansson, Luleå Tekniska universitet (Bästa avhandling 2015)

13.30 Utdelning av pris till vinnare av utmärkelsen ”Bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2016”

14.00 Parallella sessioner 5 – 8

14.50 Fika

15.15 Paneldebatt  – ”Framtidens arbetslivsforskning”. Medverkande: FD Carin Håkansta, sekreterare i Utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket; Professor Bengt Järvholm, Umeå universitet;  FD Anna Peixoto, Göteborgs universitet m fl. Moderator: Kenneth Abrahamsson

17.00 Årsmöte med FALF

17.00 Guidad rundvandring på Alnarps Campus & Park (för er som ej deltar på årsmöte)

18.00 Mingel

19.00–21.30 Konferensmiddag

21.30 Buss, Alnarp – Malmö

 

Torsdagen den 15 Juni

08.15 Buss, Malmö – Alnarp

08.30 Registrering öppnar

09.00 Smart work at digital platform economy. Key-note speaker Professor Anne Kovalainen, School of Economics, University of Turku, Finland

09.45 Kaffe

10.15 Parallella sessioner 9 – 12

12.15 Lunch

13.15 Konferensen avslutas och stafettpinnen överlämnas till arrangören av FALF2018

13.30 Buss, Alnarp – Malmö

 

Angående dagliga transporter

Konferensavgiften inkluderar fria busstransporter (med chartrad buss) från Malmö till Alnarp t/r inför varje konferensdags början och slut.

Om man vill åka mellan Malmö och Alnarp andra tider finns utmärkta alternativ med Skånetrafikens bussar (linje 133) och mellan Lund och Alnarp (linje 139). Mer info och tidtabeller: www.skanetrafiken.se. Ett annat alternativ är samåkning med taxi, då det är korta avstånd.