jorchr_-_alnarps_slott

Forum för Arbetslivsforskning (FALF) inbjuder till 2017 års Nationella arbetslivskonferens Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden 13 – 15 Juni 2017, Alnarp.

Konferensen arrangeras av Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM) och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.